این دوره شامل مفاهیم پایه -شبکه -ویندوز - ویروس یابس - اینترنت وتنظیمات ایمیل و مانیتورینگ سیستم ها و کنترل از راه دور سیستم