این مطلب برای اموزش استفاده از سامانه مجازی است

کاربر portal در حوزه شایستگی های فناوری اطلاعات میباشدکاربر portal قادر به اسکن و ویرایش تصاویر،فشرده سازی اسنادو ارسال آن به،درخواست مجوز در portalتعریف دوره ها و ثبت نام کارآموزان ،ثبت نام آزمون در portalt ،گزارش گیری از portal خواهد بود.این شایستگی با کاربران کامپیوتر ، اپراتورهای سیستم مدیر آموزشگاه و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مرتبط است.


تعریف دقیق استاندارد

دوره کاربر پرتال مهارت کار اموزان را در خصوص مفاهیم واصول کاربا پرتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور درراستای انجام امور رایج تربیت میکند که این آموزش میتواند درارتقای سواد دیجیتالی و توسعه جامعه اطلاعاتی نقش موثری داشته باشد.

این دوره شامل مفاهیم پایه -ویندوز - اینترنت و واژه پرداز(WORD)-صفحه گسترده(ٍEXCELL)-
ارائه (POWER POINT)-بانک اطلاعلتی(ACCESS) L) می باشد